Privacy statement

In deze privacyverklaring lees je welke persoonsgegevens flyde van jou verwerkt, voor welke doeleinden we dit doen en hoe we jouw gegevens beschermen. Kort samengevat: wij verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens¬bescher¬ming (AVG) en de Telecommunicatiewet.

Contactgegevens flyde
Kamer van Koophandel 80781675
Eigenaar Hermine Schiebaan
Adres Beukenlaan 41, 6862 HT Oosterbeek
Email info@flyde.nl

Welke gegevens verzamelen we en waarom?
Doordat je onze website bezoekt, een contactformulier invult, en/of gebruik maakt van de diensten van flyde, worden je persoonsgegevens verwerkt: voor- en achternaam, adresgegevens van het bedrijf waar je werkzaam bent, telefoonnummer, e-mailadres, IP-adres .
Waarom worden deze contactgegevens opgevraagd door flyde?
Om contact met je op te nemen, om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren en om een factuur te kunnen generen worden deze contactgegevens opgevraagd. We gebruiken je naam en contactgegevens om contact met je te onderhouden. De training en coaching is inclusief alle support buiten de sessies om, en alle informatie die je per mail deelt, slaan we zorgvuldig op.
Je gegevens zijn goed beveiligd
flyde neemt de bescherming van je gegevens serieus. Onze computers, telefoon en tablets zijn met passende en doelmatige technische maatregelen beveiligd, en de website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat. Een SSL-verbinding kun je herkennen aan het slotje.

Worden je gegevens met derden gedeeld?
Ja, uitsluitend als dat noodzakelijk is vanwege een wettelijke verplichting of een gerechtvaardigd belang zoals redelijke bedrijfsuitoefening. Met de volgende ‘verwerkers’ zijn verwerkersovereenkomsten gesloten:

  • Acumulus – online boekhoudpakket
  • ARTORIUS International – belastingadviseur
  • Antagonist – website host

Wat gebeurt er niet met je gegevens?
Je gegevens worden niet verkocht aan anderen. Ze worden ook niet gebruikt om uitgebreide bezoekersprofielen samen te stellen, noch voor besluitvorming op basis van geautomatiseerde verwerkingen.

Bewaartermijn van jouw gegevens
We bewaren je gegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor je gegevens worden verzameld. Concreet betekent dit dat de gegevens van bestaande klanten niet langer worden bewaard dan twee jaar na afloop van de laatst genoten begeleidingssessie. De gegevens van potentiële klanten worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst tot stand komt.
Er is één uitzondering: als ondernemer zijn we wettelijk verplicht om de administratie, inclusief facturen en offertes met adresgegevens van onze opdrachtgevers, zeven jaar te bewaren.

Cookies
De site van flyde gebruikt alleen analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. Daarmee kunnen we zien welke pagina’s onze bezoekers interessant vinden.
De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en het gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen.

Klopt er iets niet, wil je je gegevens inkijken of laten verwijderen?
Je hebt altijd het recht om je persoonsgegevens in te zien en te corrigeren. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door flyde.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@flyde.nl. Indien je dit wenst, zullen we je gegevens verwijderen, mits dat niet strijdig is met onze wettelijke verplichtingen. We nemen uitsluitend schriftelijke verzoeken in behandelen en reageren zo snel mogelijk, uiterlijk binnen twee weken, op je verzoek.

Ben je niet tevreden met de manier waarop wij zijn omgesprongen met je persoonsgegevens, dan kun je een klacht indienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: Autoriteit Persoonsgegevens.